รู้จักตลาดหุ้นไทย กับเรื่องที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้

รู้จักตลาดหุ้นไทย กับเรื่องที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้

รู้จักตลาดหุ้นไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหุ้น (Stock exchange of Thailand) เป็นศูนย์กลางเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูกตั้งขึ้นโดย พรบ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2517 โดยภายหลังได้มีการแก้ใขกฎหมาย ทำให้การดำเนินการของตลาดหุ้นนั้นอยู่ภายใต้ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แทน และในกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้มีหน่วยงานควบคุมดูแลตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คือหน่วยงานที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า กลต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งหมายความว่าบริษัทต่าง ๆ ที่สามารถประกาศขายหุ้นของตนเองให้กับบุคคลภายนอกได้ (หรือที่เรียกว่าบริษัทมหาชน) จะไม่ได้มีอิสระในการบริหารและดำเนินธุรกิจเหมือนกับบริษัทธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้น แต่การบริหารบริษัทรวมถึงการจัดการงบประมาณต่างๆต้องทำอย่างเปิดเผย และหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบริษัท เช่น บริษัทประสบความเสียหายอย่างรุนแรง เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ หรือกรณีอื่น ๆ ที่จะกระทบต่อราคาหุ้น จะต้องรายงานเหตุแก่ กลต. เพื่อที่จะได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบต่อไป นอกจากนี้ยังมีเงื่อนใขอื่นอีกมากมายที่บังคับให้บริษัทมหาชนปฏิบัติ เพราะฉะนั้นประชาชนอย่างพวกเราสามารถมั่นใจได้ว่าการซื้อหุ้นหรือการลงทุนที่ดีกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งปะเทศไทยนั้นมีความปลอดภัย และยุติธรรมกับผู้ลงทุนอย่างเราแน่นอน คำว่า “หลักทรัพย์” ที่ทำการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์นั้นคนทั่ว ๆ ไปจะนึกถึงแต่หุ้นอย่างเดียวแต่หลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายกันได้นั้นมีอีกหลายชนิดมาก เช่น ตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาล หมายถึง เอกสารสัญญาที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะมอบให้แก่ผู้ซื้อ และเราสามารถเอาไปขายกลับให้แก่รัฐได้โดยจะได้ดอกเบี้ย (เป็นวิธีการที่รัฐกู้เงินจากประชาชนเพื่อเอาไปบริหารงานต่าง ๆ ของภาครัฐ) หุ้นกู้ หมายถึง เอกสารสัญญาที่คล้ายกับพันธบัตรรัฐบาลแต่เป็นการที่บริษัทเอกชนออกมาให้นักลงทุนได้ซื้อไป โดยจะมีส่วนต่างให้ตอนขายคืนเช่นกัน (ที่เรียกว่าหุ้นกู้ เพราะว่าบริษัทจะแบ่งยอดเงินที่ต้องการจะกู้ออกเป็นส่วน ๆ เช่น ถ้าต้องการเงิน 100 ล้านบาท อาจจะออกหุ้นกู้ 1 ล้านหุ้น หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น) โดยหลักทรัพย์ลักษณะแบบพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้นี้เราจะเรีบกกันว่าตราสารหนี้ แต่หุ้นทั่ว ๆ ไปนั้น เราจะเรียกกันว่าตราสารทุน นอกจากนั้นยังใบสำคัญเอกสารแสดงสิทธิอีกอย่างที่เรียกว่า อนุพันธ์ หรือ วอแรนท์ (warrant) หมายถึงเอกสารแสดงสิทธิในการที่จะให้นักลงทุนมีสิทธิทำอะไรต่าง ๆ เช่น ให้สิทธิในการซื้อหุ้นเมื่อจะมีการออกหุ้นเพิ่มเติม (คล้าย ๆ กับสิทธิการจอง) โดยวอแรนท์พวกนี้ก็สามารถนำมาซื้อขายกันได้ในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ถือได้ว่าเป็นตลาดรอง (Secondary Market) โดยถ้าจะเอาให้เข้าใจอย่างดีสุดนั้นผู้อ่านอาจจะต้องกลับไปอ่านบทความก่อนหน้าเพื่อทำความเข้าใจการเกิดขึ้นมาของหุ้นก่อน แต่ที่จะเล่าตรงนี้สั้น ๆ ก็คือ เมื่อบริษัทที่จะขายหุ้นให้แก่ประชาชนได้รับอนุญาตจาก กลต.ให้นำหุ้นออกขายแล้วหุ้นนั้นไม่ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เลยโดยตรง แต่จะต้องมีการขายครั้งแรกก่อน โดยคนจะเรียกการขายครั้งแรกนี้ว่า IPO หรือ Initial Public Offering (ตลาดแรก) ซึ่งผู้ที่จะซื้อต้องเข้าไปซื้อโดยตรงกับบริษัทที่ขายหุ้น จากนั้นผู้ที่ซื้อหุ้นโดยตรงมาจากบริษัทถึงจะนำหุ้นมาขายต่อกันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดรอง เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าพวกโบรกเกอร์หรือบริษัทนายหน้าค้าหุ้นต่าง ๆ นั้นมีต้นทุนมากและมีช่องทางการนำหุ้นไปขายต่อมาก จึงทำให้มีอำนาจต่อรองกับบริษัทที่นำหุ้นออกมาขายครั้งแรก โดยธรรมเนียมการปฏิบัติในไทยเรานี้ หุ้น ipo ส่วนหนึ่งจะถูกขายให้พนักงานหรือบุคคลภายในบริษัทที่ต้องการซื้อ และส่วนที่เหลือ บริษัทโบรกเกอร์ใหญ่ๆจะร่วมกันเหมาหุ้นมาเลยทีเดียวจากนั้นค่อยนำมาขายในตลาดรองอย่างตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก้เป็นสิทธิของบริษัทที่ต้องการขายหุ้นให้ทำได้ ส่วนราคาขายครั้งแรกนี้ นักลงทุนจะเรียกกันย่อ ๆ ว่า ราคาIPO การจะซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้นกฎหมายกำหนดให้จะต้องทำผ่านโบรกเกอร์ เนื่องจากการจะซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เรากดซื้อกดขายกันผ่านคอมพิวเตอร์บ้าง มือถือบ้างนั้น มันยังมีเรื่องของเอกสารสัญญาต่าง ๆ เบื้องหลังที่เราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจ เราก็เพียงเห็นแต่ว่ากดปุ๊บ หุ้นก็เข้ามาอยู่ในพอร์ตเราเลย รู้จักตลาดหุ้นไทย กับเรื่องที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้ ในส่วนของเอกสารต่าง ๆ หรือการดีลซื้อขายหุ้นนี่แหละ ที่เป็นหน้าที่ที่โบรกเกอร์จัดการดำเนินความสะดวกให้เรา เพราะฉะนั้นการที่เราจะเริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะต้องไปสมัครสมาชิกกับโบรกเกอร์ก่อน โดยในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายมาก ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยที่ตัวเราไม่ต้องไปธนาคาร หรือไปที่บริษัทโบรกเกอร์เลย การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก็จะเป็นไปอย่างอิสระ หากเราสนใจหุ้นตัวใดก็สามารถกดข้อมูลขึ้นมาดูได้ จะมีรายละเอียดบอกคือ ตอนนี้มีคนเสนอซื้อหุ้นตัวนี้อยู่ในราคาเท่าไหร่ จำนวนเท่าไหร่ และมีคนเสนอซื้ออยู่ในราคาเท่าไหร่ จำนวนเท่าไหร่ เช่นกัน โดยราคาของสองฝั่งนี้จะไม่เท่ากัน เนื่องจากถ้ามันเท่ากันเมื่อไหร่ ตลาดหุ้นก็จะจับคู่ระหว่างคนเสนอซื้อกับเสนอขายนั้นเพื่อซื้อขายกัน ข้อที่ควรรู้อีกอย่างก็คือใน SET นั้น จะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อเก็บและแสดงสถิติแยกกับภาพรวม เช่น กลุ่ม SET50 (บริษัทที่มีขนาดใหญ่ 50 อันดับแรก) SET100 (บริษัทที่มีขนาดใหญ่ 100 อันดับแรก) ซึ่งบริษัทพวกนี้แหละที่เป็นที่นิยมในการซื้อขายและราคาของบริษัทพวกนี้มีผลอย่างยิ่งต่อดัชนีดดยรวมของราคาตลาดหุ้นทั้งหมด นี่เป็นรายละเอียดข้อควรรู้คร่าว ๆ เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์...
Read More
วิธีเริ่มเล่นหุ้น

วิธีเริ่มเล่นหุ้น

วิธีเริ่มเล่นหุ้น อยากลองเล่นหุ้นดูใช่ไหม? แต่ไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับหุ้นเลย เรียกว่าความรู้หุ้นเป็นศูนย์ ไม่รู้ต้องเริ่มจุดไหน ไม่เข้าใจว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ทุกอย่างดูยากและมีแต่ศัพท์เฉพาะ วันนี้ลงทุนศาสตร์เขียนบทความ ” วิธีเริ่มเล่นหุ้น ” สำหรับมือใหม่แบบใหม่สุดๆ โดยเฉพาะ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน สำหรับการต่อยอดหาเงินและลงทุนในอนาคต 1 หุ้นคืออะไร หุ้น (stock หรือ share) คือ ส่วนของความเป็นเจ้าของของบริษัทจดทะเบียน อธิบายแบบนี้ กิจการต่างๆ เวลาที่ต้องขยายธุรกิจ แต่ไม่อยากกู้ธนาคาร วิธีหนึ่งคือเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนรายย่อยซึ่งถือเป็นการให้ใครก็ได้สามารถมาร่วมเป็นเจ้าของกิจการได้ เหมือนเราอยากเปิดร้านกาแฟสักร้านหนึ่ง แต่เงินไม่พอจึงไปหาคนมาหุ้นด้วย เวลามีกำไรจากธุรกิจก็แบ่งกันไปตามสัดส่วน แต่บริษัทที่จะขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้จะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนและผ่านเกณฑ์ในการนำมาระดมทุนได้ ความโปร่งใสของข้อมูลจะมากกว่าธุรกิจที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนได้อย่างปลอดภัย 2 หุ้นซื้อขายอย่างไร   หุ้นซื้อขายผ่านตลาดรองทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบันมี 2 ตลาด คือ SET และ MAI แต่ในทางปฏิบัติไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่นัก เพราะสามารถซื้อขายได้เหมือนกัน โดยนักลงทุนรายย่อยต้องซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือที่เรียกติดปากกันว่า “โบรคเกอร์” เพื่อให้โบรคเกอร์เป็นคนกลางในการจัดการโอนหุ้นและโอนเงินกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย นักลงทุนไม่จำเป็นต้องไปประกาศหาผู้ซื้อหรือผู้ขายหุ้นด้วยตนเอง เพียงแต่ซื้อขายผ่านตลาดกลางที่จัดสรรไว้ และปล่อยให้โบรคเกอร์เป็นคนดูแลจัดการเรื่องธุรกรรม 3 ราคาซื้อขายหุ้นกำหนดจากอะไร   ระบบการซื้อขายหุ้นคือระบบประมูล เราจะสามารถซื้อหุ้นได้โดยตั้งราคาที่อยากซื้อไว้ รอให้มีคนมาขายให้ราคาที่ต้องการ หรือเลือกซื้อหุ้นเลยจากคนขายที่มาตั้งราคาขายไว้ก็ได้ เช่น หุ้นตัวหนึ่งมีราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 72.25, 72.50, 72.75, 73.00 และ 73.25 ในขณะที่ราคาเสนอขายอยู่ที่ 73.50, 73.75, 74.00, 74.25 และ 74.50 หากเราต้องการซื้อหุ้นให้ได้ราคาต่ำๆ เราก็สามารถตั้งราคาไว้รอได้ เช่น เสนอซื้อที่ 73.00 บาท รอให้คนมาขายให้เรา แต่ถ้าเราต้องการหุ้นเลยเพราะคิดว่าราคาเหมาะสมแล้วก็สามารถเคาะซื้อจากคนที่เสนอขายไว้ได้เลยที่ 73.50 บาท (ราคาถูกที่สุดเท่าที่มีคนเสนอขาย) แบบนี้ก็จะได้หุ้นทันที ไม่ต้องตั้งราคารอซึ่งการตั้งราคารอก็อาจจะไม่ได้หุ้นก็ได้ หากไม่มีคนยอมขายที่ราคาที่เราตั้ง 4 หุ้นซื้อขายผ่านทางไหน   หุ้นซื้อขายผ่านทางโบรคเกอร์เป็นหลัก แต่วิธีการซื้อขายผ่านโบรคเกอร์ก็สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน วิธีดั้งเดิมคือการโทรศัพท์ไปที่บริษัทโบรคเกอร์เพื่อทำการสั่งซื้อขายผ่านผู้ดูแลนักลงทุนส่วนตัวของเรา แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก เราสามารถสั่งซื้อขายหุ้นผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกอย่างมากในการลงทุน เราสามารถตัดสินใจซื้อขายได้รวดเร็วและทันสถานการณ์ 5 กำไรจากหุ้นมาจากไหน   กำไรจากหุ้นมาจาก 2 ทางด้วยกัน คือ ส่วนต่างราคาและเงินปันผล โดยส่วนต่างราคาคือกำไรที่ได้จากราคาหุ้นที่เราขายสูงกว่าราคาหุ้นที่เราซื้อมา เช่น หากซื้อหุ้นตัวหนึ่งมาที่ราคา 10 บาท จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ารวม 100,000 บาท ต่อมาราคาหุ้นขึ้นไปสูงจึงตัดสินใจขายที่ราคา 12 บาททั้งหมด มูลค่ารวม 120,000 บาท แบบนี้เราจะได้ส่วนต่าง 20,000 บาทจากการลงทุนครั้งนี้ (ต้องหักค่าคอมมิชชันส่วนหนึ่งให้โบรคเกอร์ด้วย ประมาณ 0.20% ของมูลค่าการซื้อขาย) ซึ่งหากเราขายไปที่ราคาต่ำกว่าที่ซื้อมา ตรงนี้ก็จะกลายเป็นการขาดทุนจากการลงทุน ส่วนกำไรอีกด้านหนึ่งคือเงินปันผล โดยทั่วไป กิจการจะจ่ายเงินปันผลคืนแก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ หากหุ้นที่เราถืออยู่ประกาศจ่ายเงินปันผล เราก็จะได้เงินตรงนี้เข้าบัญชีมาด้วย ซึ่งหุ้นแต่ละตัวก็มีนโยบายการปันผลแตกต่างกันออกไป บางตัวไม่ปันผลเลย บางตัวปันผลบ่อย บางตัวปันผลปีละครั้ง 6 ในตลาดหุ้นมีกิจการอะไรให้ซื้อบ้าง   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันมีหุ้นอยู่ประมาณ 700 ตัว ซึ่งก็มีธุรกิจให้เลือกหลากหลาย โดยธุรกิจใหญ่ๆ ระดับประเทศส่วนใหญ่ก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ให้เราซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น CPALL ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น CPN ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล BDMS เจ้าของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ ADVANC เครือข่ายโทรศัพท์เอไอเอส WORK ช่องโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ทีวี SCC ปูนซีเมนต์ไทย PTT บริษัทน้ำมันปตท....
Read More
ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสรุป ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ประจำสัปดาห์ 20-24 ก.ค. 2563 ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 427,728.97 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,545.79 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 6% หมายเหตุ ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินที่ผู้ถือ มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้ออกมีสถานเป็นลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของ ดอกเบี้ย อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ และจะได้รับเงินต้นคืน เมื่อครบกำหนด ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 65% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 277,280 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วน ใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 99,065 ล้านบาท และ หุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,223 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 4.4 ปี) LB21DA (อายุ 1.4 ปี) และ LB29DA (อายุ 9.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 24,179 ล้านบาท 9,470 ล้านบาท และ 8,947 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY211A(AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,260 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE217B (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 1,203 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น LHFG216A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 978 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรปรับลดลงเล็กน้อย ด้านปัจจัยต่างประเทศ ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์อยู่ที่ระดับ 1.416 ล้านราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.3 ล้านราย ขณะที่ญี่ปุ่นรายงานตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือน มิ.ย. อยู่ที่ระดับ 0.1% (YoY) เท่ากับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ตลาดติดตามการ ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในสัปดาห์หน้า สัปดาห์ที่ผ่านมา(20 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ +1,318 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น(ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) -3,428 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า...
Read More
เทรดหุ้นแอพไหน ดีที่สุด

เทรดหุ้นแอพไหน ดีที่สุด

เทรดหุ้นแอพไหน ดีที่สุด เล่นหุ้นให้ปัง เล่นให้หุ้นให้ประสบความสำเร็จ ท่านต้องรู้จักแอพเทรดหุ้น ซึ่งถือเป็นตัวช่วยชั้นเยี่ยมในการลงทุนร่วมไปด้วย แอพเทรดหุ้นที่ดีของไทยมีมากมาย แต่หากจะเอ่ยถึง 5 แอพที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ต้องยกให้แอพเทรดหุ้น 5 ชนิดต่อไปนี้ หากท่านใช้แอพเหล่านี้เป็นตัวช่วย รับรองว่าการลงทุนของท่านจะมีความเสี่ยงน้อย และมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น แอพทั้ง 5 ประกอบไปด้วย Olymp Trade, IQ Option, XM, FBS และ Peperstone ส่วนแต่ละแอพ จะเชี่ยวชาญในด้านไหนบ้าง ตามไปดูได้เลย เทรดหุ้นแอพไหน ดีที่สุด 1.โบรกเกอร์ IQ Option IQ Option เป็นโบรกเกอร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องแพล็ตฟอร์มของ ไบนารีออฟชั่น ดิจิตอลออฟชั่น และ ฟอเร็ก โบรกเกอร์นี้รองรับจาก CySEC ที่นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ 100% ว่าปลอดภัย ไม่มีการเชิดเงินหนีแน่นอน ข้อดีของการใช้โบรกเกอร์นี้ คือความสะดวกสบายในด้านการฝากถอน ผู้ใช้สามารถฝากถอนผ่านธนาคารท้องถิ่นในประเทศ ผ่านบัตรประเภทวีซ่า มาสเตอร์การ์ด หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ได้เลย ยอดขั้นต่ำที่สามารถฝากถอนเงินได้คือ 20 ดอลล่าร์ ส่วนยอดขั้นต่ำในการเปิดออเดอร์อยู่ที่ 1 ดอลล่าร์ ถือเป็นยอดการลงทุนที่ไม่สูงมาก เหมาะกับนักเทรดทุกระดับ                 ข้อควรระวังของการใช้โบรกเกอร์ IQ Option อยู่ในส่วนของการเดินบัญชี หากบัญชีท่านไม่มีการเคลื่อนไหว หรือไม่มีได้รับการเทรดเป็นเวลานานเกิน 90 วัน ท่านจะต้องจ่ายค่าปรับ เป็นเงินจำนวน 50 ยูโร โดยเงินจำนวนนี้ จะถูกหักจากยอดคงเหลือบัญชีท่าน จนกว่าจะกลับมาเดินบัญชีอีกครั้ง แต่ค่าทำเนียมที่ถูกหัก จะไม่เกินยอดคงเหลือของเงินในบัญชีท่าน 2.โบรกเกอร์ Olymp Trade Olymp Trade ถือเป็นโบรกเกอร์ที่ให้ความปลอดภัยต่อผู้เทรดสูง เพราะเป็นการประมวลผลในรูปแบบข้อมูลแบบทิค มีการรับสัญญาณราคามาจากแหล่งให้สัญญาณมากกว่า 1 ที่ ซี่งท่านสามารถเชื่อถือได้ เกี่ยวกับการป้องกันการดึงกราฟของนักเก็งกำไร Olymp Trade เป็นโบรกเกอร์ในหมวดหมู่ A ของคณะกรรมาธิการการเงินระหว่างประเทศ (The Financial Commission) หากเกิดความเสียหาย ที่มีผลมาจากโบรกเกอร์ จะมีการชดเชยให้กับนักเทรดที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งยอดสูงสุดที่จะได้รับอยู่ที่ 20,000 ดอลล่าร์ ต่อกรณีความเสียหายเลยทีเดียว ยอดเทรดทั้งหมด จะได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงาน Verify My Trade หรือที่เรียกว่า VMT  ระบบนี้จะตรวจสอบว่าทุกการเทรดได้ถูกส่งตรงไปยังธนาคารกลางหรือไม่ รับรองไม่มีการเก็บเทรดไว้ที่โบรกเกอร์เองเด็ดขาด ช่องทางการฝากถอนของโบรกเกอร์ Olymp Trade ถือว่าสะดวกมาก ๆ เพราะท่านสามารถฝากถอนผ่านบัญชีธนาคารไทยด้วยบริการ Halp2Pay เพียงท่านมี อินเตอร์เน็ต แบ้งกื้ง ของธนาคารในประเทศไทย ก็สามารถทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกสบาย แต่นอกจากช่องทางอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ท่านยังคงใช้ช่องทางวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ในการทำธุรกรรมได้เช่นเดิม 3.โบรกเกอร์ XM โบรกเกอร์ XM อยู่ในความดูแลของ IFSC หรือ International Financial Services Commission หากท่านต้องการเปิดบัญชี เพื่อเทรดกับ XM จะต้องเลือกประเภทบัญชี ซึ่งมีด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ Standard, Micro, XM Ultra Low Micro และ XM Ultra Low Standard จากนั้นท่านต้องเลือกแพล็ตฟอร์มการเทรด 2 รูปแบบ คือ MT4 และ MT5 และยังคงต้องเลือกเลเวอร์เลจที่มีตั้งแต่...
Read More
joker Luck เกมสล็อตที่ใครๆก็ต้องเล่น

joker Luck เกมสล็อตที่ใครๆก็ต้องเล่น

มาหาเงินใช้ด้วยการเล่นเกมสล็อตออนไลน์บนมือถือกันเถอะ วันนี้เราอยากแนะนำ joker Luck เกมสล็อตที่ใครๆก็ต้องเล่น เพราะนอกจากจะทำเงินได้ทั้งวันแล้วมันยังเป็นเกมที่เล่นเพื่อความสนุกๆและเล่นได้เรื่อยๆจริงๆ ใครที่ชอบหาเงินจากเกมออนไลน์ไม่ควรพลาดเกมจากทาง joker123 หรือจะทดลองเล่นก่อนเพื่อการตัดสินใจก็ยังได้ ที่สำคัญอย่าลืมสมัครสมาชิกและทำการฝากเงินเข้าไอดีของตัวเองด้วย ข้อมูลทั่วไปของเกม ไม่มีช่องจ่ายเงินลักษณะเกมเป็นแบบ 5 รีลเดิมพันขั้นต่ำเพียง 0.01เดิมพันได้สูงสุด 300การชนะสูงสุด 500คุณสมบัติของเกมจะมี โปรเกรสซีฟ, สัญลักษณ์การกระจาย, ฟรีสปิน, ธีมกราฟิกและซาวด์แทร็กของ Joker Luck เกมสล็อต ธีมของ Joker Luck มีพื้นฐานมาจากเครื่องผลไม้แบบเก่า แม้ว่าจะง่ายและตรงไปตรงมา แต่ภาพนั้นชดเชยสิ่งนี้ ด้วยความรู้สึกที่น่าประทับใจ สีทองและสีดำเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบที่ลื่นไหล ไม่มีซาวด์แทร็กดังขึ้น 'ป๊อป' เมื่อสัญลักษณ์ปรากฏบนวงล้อและ 'ding' เมื่อชนะและหอคอยจะสว่างขึ้น RTP และความผันผวนของเกมสล็อต ความผันผวนเกมสล็อตเกมนี้ ค่อนข้างสูง Joker Luck นั้นถูกจับคู่โดย RTP หรือ Return to Player ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 97.61% มีช่องไม่มากเท่าไหร่ ที่เข้าถึง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น Luck ของ Joker จึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ทำออกมา อย่าหลงกลโดยเพย์ไลน์เดียว และรีลเดี่ยวตั้งขึ้น มันเป็นความแปรปรวนสูงและมีความผันผวนสูง ระดับการเดิมพันใน Joker Luck เริ่มต้นที่ 1 สำหรับการหมุนแต่ละครั้งสูงสุดถึง 300 ต่อการหมุน หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชั่น Autospin คุณจะมีตัวเลือกในการตั้งค่าสปินนี้จำนวน 10, 25, 50 หรือ 99 ในทางทฤษฎี ไม่มีการชนะจำนวนมากที่สุด เท่าที่คุณสามารถปั่นต่อไปและชนะต่อไป รางวัลสูงสุดคือ 500x ของเงินเดิมพันเริ่มแรกเมื่อชนะทั้ง 3 หอคอย หากคุณโชคดีพอที่จะชนะรางวัลเงินสดทั้งหมด สามารถเพิ่มจำนวนเงินเดิมพันได้ถึง 820x ด้านล่างเป็นรายการของรางวัลทั้งหมดที่คุณสามารถชนะได้จากสัญลักษณ์ทั้งหมด joker Luck เกมสล็อตที่ใครๆก็ต้องเล่น จำนวนสัญลักษณ์ = 5เบลล์ = x350 สเตคเดิมStar = x50 เงินเดิมพันเดิมเกือกม้า = x10 สเตคเดิม จำนวนสัญลักษณ์ = 3เบลล์ = x100 สเตคเดิมStar = x16 สเตคเดิมเกือกม้า = x4 สเตคเดิม จำนวนสัญลักษณ์ = 1เบลล์ = x10 สเตคเดิมStar = x3 สเตคเดิมเกือกม้า = x1 สเตคเดิม จำนวนสัญลักษณ์ = 4เบลล์ = x200 สเตคเดิมStar = x29 เงินเดิมพันเดิมเกือกม้า = x7 สเตคเดิม จำนวนสัญลักษณ์ = 2เบลล์ = x40 สเตคเดิมStar = x8 สเตคเดิมเกือกม้า = x2 สเตคเดิม The Skywind Group - เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์คาสิโนออนไลน์ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 โดย Teddy Sagi ที่น่าสนใจคือ Sagi ยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Playtech ซึ่งหมายความว่าการจัดจำหน่ายเกมของ Skywind นั้นรวดเร็วและได้รับ บริษัท ตั้งอยู่ที่ Isle of Man จนถึงปัจจุบัน บริษัท ผลิตเกมประมาณ 200 เกมและกำลังสร้างตัวเองอย่างรวดเร็วในฐานะผู้แข่งขันชั้นนำในอุตสาหกรรม iGaming หากเพื่อนๆอยากเล่นเกมสล็อตเกมอื่นๆบ้าง เราขอแนะนำเกม Double...
Read More
เงินบาทอ่อน หุ้นไทยร่วง

เงินบาทอ่อน หุ้นไทยร่วง

เงินบาทอ่อน หุ้นไทยร่วง หลังจากโควิด 19 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ก็มีสัญญาณระบาดหนักไปทั่วโลก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทว่า เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดือน โดยเงินบาททยอยอ่อนค่าลงท่ามกลางแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ ตามปัจจัยทางเทคนิค หลังเงินบาทอ่อนค่าทะลุแนว 31.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงต้นสัปดาห์ ประกอบกับตลาดมีความกังวลมากขึ้นต่อสัญญาณการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกล่าช้าออกไป อย่างไรก็ดี สถานะซื้อสุทธิพันธบัตรและหุ้นไทยในระหว่างสัปดาห์ของนักลงทุนต่างชาติช่วยจำกัดกรอบการอ่อนค่าของเงินบาทไว้ได้บางส่วน ในวันศุกร์ (10 ก.ค.) เงินบาทกลับมาปิดตลาดในประเทศที่ระดับ 31.27 หลังแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดือนที่ 31.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 31.13 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (3 ก.ค.) สำหรับสัปดาห์ถัดไป (13-17 ก.ค.) ธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 31.10-31.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญระหว่างสัปดาห์ เงินบาทอ่อน หุ้นไทยร่วง ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค ยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม และข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านเดือนมิ.ย. ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์ก ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และ Beige Book ของเฟด นอกจากนี้ตลาดอาจรอติดตามข้อมูลจีดีพีไตรมาส 2/63 และตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือน มิ.ย. ด้วยเช่นกัน ส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย หุ้นไทยปรับตัวลงจากสัปดาห์ก่อน โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,350.50 จุด ลดลง 1.59% จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 71,254.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.57% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai ลดลง 0.10% จากสัปดาห์ก่อน มาปิดที่ 302.74 จุด สำหรับสัปดาห์ถัดไป (13-17 ก.ค.) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,330 และ 1,300 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,365 และ 1,380 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/63 ตลอดจนความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของไทย สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงประเด็นขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีน ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค ยอดค้าปลีก ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. ขณะที่ ปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ การประชุมนโยบายการเงินของ BOJ และ ECB รวมถึงจีดีพีไตรมาส 2/63 และข้อมูลเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.ของจีน ข้อมูลเพิ่มเติม เงินบาทแข็งค่า หรือเงินบาทอ่อนค่า เกิดจากความต้องการของมนุษย์เป็นหลักหรือก็คือ ความต้องการซื้อ (อุปสงค์) และความต้องการขาย (อุปทาน) เงินสกุลไหนที่มีความต้องการมากหรือไม่มีความต้องการ ปริมาณเสนอซื้อและเสนอขายก็จะขยับไปตามความต้องการของมนุษย์หมู่มาก โดยจะมีปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบ ทำให้ความต้องการของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป อันดับหุ้นที่มีมูลค่า ซื้อ-ขาย โดดเด่นที่สุด (13 ก.ค. 2563) 1. STGT ซื้อขาย 378.01 ล้านบาท ราคาหุ้น +3.00 (+4.03%)2. CPF...
Read More
ภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ ตลาดเงินต่างประเทศ

ภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ ตลาดเงินต่างประเทศ

ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการระบาดของโรคโควิด ส่งผลให้ ภาวะตลาดหุ้น หลายๆ ประเทศนั้นมีอัตราการเติบโตลดลง และต้องรีบปรับตัวให้เร็วที่สุด สรุปคร่าวๆเกี่ยวกับภาวะตลาดหุ้นได้ดังนี้ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่พุ่งเกินคาดในเดือน มิ.ย.นั้น ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจของประเทศจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันพยุงเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,812.88 จุด เพิ่มขึ้น 217.08 จุด หรือ +0.85% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,100.29 จุด เพิ่มขึ้น 47.05 จุด หรือ +1.54% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,058.77 จุด เพิ่มขึ้น 184.61 จุด หรือ +1.87% ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ ดยได้แรงหนุนจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตและภาคบริการที่แข็งแกร่งขึ้นในเดือน มิ.ย. และประเทศต่างๆ ในยุโรปได้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อเปิดดำเนินการด้านเศรษฐกิจอีกครั้ง นอกจากนี้ การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจสหภาพยุโรปวงเงิน 1.8 ล้านล้านยูโร และความหวังเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ได้ช่วยหนุนตลาดด้วย ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.13% ปิดที่ 360.34 จุด และปรับตัวขึ้น 12.44% ในไตรมาส 2 ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นรายไตรมาสมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2558 ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,310.93 จุด เพิ่มขึ้น 78.81 จุด หรือ +0.64% ขณะที่ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 4,935.99 จุด ลดลง 9.46 จุด หรือ -0.19% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,169.74 จุด ลดลง 56.03 จุด หรือ -0.90% สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ส.ค.เพิ่มขึ้น 19.3 ดอลลาร์ หรือ 1.08% ปิดที่ 1,800.5 ดอลลาร์/ออนซ์ และตลอดทั้งไตรมาส 2 ปีนี้สัญญาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.8% สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 57.3 เซ็นต์ หรือ 3.17% ปิดที่ 18.637 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาแพลทินัมส่งมอบเดือน ต.ค. พุ่งขึ้น 23 ดอลลาร์ หรือ 2.78% ปิดที่ 851.2 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 33.8 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 1,966.90 ดอลลาร์/ออนซ์ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสที่ระดับ 0.9475 ฟรังก์ จากระดับ 0.9514 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที่ระดับ 1.3586 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3688 ดอลลาร์แคนาดา...
Read More
ธุรกิจมาแรง ปี 2563 รู้ก่อนได้เปรียบ ใช้ทุนน้อยกำไรงาม

ธุรกิจมาแรง ปี 2563 รู้ก่อนได้เปรียบ ใช้ทุนน้อยกำไรงาม

วันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จัก ธุรกิจมาแรง ปี 2563 โดยส่วนใหญ่รูปแบบธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการและรู้พฤติกรรมของลูกค้าเท่านั้นถึงจะไปต่อได้หรืออยู่รอดในยุคปัจจุบันถึงจะประสบความสำเร็จ นั่นเป็นเพราะว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะใช้บริการร้านและธุรกิจที่ตอบสนองต่อชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ และลูกค้ายินดีจ่ายเพื่อให้ได้ความคุ้มค่าเสมอ ทีนี้มาดูกันว่าธุรกิจในปี 2020 จะมีธุรกิจไหนมาแรงบ้าง ไปชมกันเลย ธุรกิจความงาม ธุรกิจความงามยังคงไปต่อได้และไม่เคยล้าสมัยเลย เพราะหนุ่มๆสาวๆให้ความสนใจกับรูปร่างผิวพรรณอยู่เสมอ ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นแบรนด์น้อย ใหญ่ ผุดขึ้นมาไม่หยุดหย่อนในอุตสาหกรรม ซึ่งหนึ่งในธุรกิจอาหารเสริมที่เติมโตและมีมูลค่าสูงก็คือ อาหารเสริมความงาม ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ ธุรกิจเกี่ยวกับความงาม จะเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนในปี 2020 นี้ ธุรกิจเกี่ยวกับแม่และเด็ก แม้ตลาดในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสินค้าเฉพาะ แต่สินค้าเฉพาะเหล่านี้แหละที่กลับเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนมโน้มว่าต้องการ ไอเดียใหม่ๆ ที่เหมาะกับพ่อแม่ยุคปัจจุบัน อย่างเช่น เสื้อผ้าเด็ก ขนมเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการเสริมไอเดียในตลาดนี้พบว่าพ่อแม่เน้นสร้างความฉลาด สร้างจินตนาการให้ลูกๆ ถ้าเป็นของเล่นธรรมดาๆไม่น่าจะดึงดูดใจได้อีกต่อไปแล้ว ธุรกิจมาแรง ปี 2563 ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ในธุรกิจนี้ยังคงเติบโตมาอย่างต่อเนื่องและมาแรงขึ้นทุกๆปี จะเห็นได้ว่าลูกค้าจะหันมาให้ความสนใจสุขภาพกันมากขึ้น มีการดื่มน้ำหรืออาหารเสริมที่มีน้ำตาลน้อย และเน้นไปที่อาหารสุขภาพพร้อมทานทันที และยังคงให้ความสำคัญของอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และเน้นเฉพาะบุคคลอีกด้วย คุณสามารถเริ่มได้โดยลองหันมาจับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพง่าย ๆ อย่างขายอาหารและเครื่องดื่ม หรือเปิดฟิตเนสและให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ เราเชื่อว่าธุรกิจเหล่านี้น่าจะอินเทรนด์ตลาดและทำกำไรได้ไม่น้อยในปี 2020 แต่ว่า ธุรกิจสุขภาพบางอย่างอาจต้องใช้เวลาคืนทุนนานหน่อย แต่มันก็คุ้มที่จะเสี่ยง ธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เติบโตสูง ต่อเนื่องจากการที่เทคโนโลยีเติบโตมาเชื่อมต่อกับผู้ซื้อและผู้ขายเข้าหากันได้ง่ายขึ้น ประกอบกับผู้คนต้องอยู่บ้าน หรือ Work From Home ออกไปข้างนอกไม่ได้สะดวก การซื้อขายออนไลน์ จึงเข้ามาตอบโจทย์ตรงจุดนี้ ทำให้หลาย ๆ แพลฟอร์มออนไลน์เติบโตสูงธุรกิจร้านไหนไม่มีบริการเดริเวอรี่ ก็อาจพลาดโอกาสของการสั่งสินค้าออนระบบออนไลน์ได้ ที่เราเห็นได้ชัดเจนในธุรกิจนี้คือ การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นชื่อดัง ธุรกิจสัตว์เลี้ยง หนึ่งในตลาดที่กำลังเติบโตแรงในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ต้องยกให้ "ธุรกิจสัตว์เลี้ยง" เพราะด้วยไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันที่เปลี่ยนไป เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบอิสระอยู่เป็นโสดมากขึ้น ทำให้สัตว์เลี้ยงกลายมาเป็นเพื่อนแก้เหงา เพื่อนรู้ใจ เหมือนเป็นหนึ่งสมาชิกในครอบครัวไปแล้ว จึงไม่แปลกถ้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงจะคึกคักอย่างมาก ได้แก่ อาหารสัตว์เกรดพรีเมียม ค่าเฟ่สัตว์ บริการอาบน้ำ ตัดขน คลิกนิกสุขภาพสัตว์เลี้ยง และประกันภัยสัตว์เลี้ยง ธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เถียงไม่ได้ว่าธุรกิจน่าลงทุนปี 2020 ก็คือการตลาดออนไลน์ เพราะในยุคที่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) มาแรง และการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ได้รับความนิยมมาขึ้นเรื่อย ๆ เช่นนี้ คนที่จับทางเทรนด์และปรับตัวตามกระแสเท่านั้นจึงจะอยู่รอดและมีโอกาสเติบโต ซึ่งหากคุณมีความรู้ความสามารถด้านนี้อยู่แล้ว ทำไมไม่ลองพิจารณาดูล่ะ ? ลองหาเงินทุนมาเริ่มต้นดู ยังไงก็มีโอกาสทำเงินแน่นอน มาดูกันว่าธุรกิจไหนมีความเสี่ยงมากกว่ากัน โดยธุรกิจเหล่านี้ยังไม่ถึงกับเป็นธุรกิจดาวรุ่งมาแรง แต่มีความเสี่ยง ประกอบด้วย ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ธุรกิจร้านกาแฟ ที่ทำเลไม่ดี ไม่มีแฟรนไชส์ และขนาดเล็ก ธุรกิจร้านชานมไข่มุก ที่ทำเลไม่ดี เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก อีกทั้งยังตัดราคากันเอง ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง คลินิกเสริมความงาม ธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเสริม ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ทำเลไม่ดี ธุรกิจเบเกอรี่ร้านอาหารที่เพิ่งเปิด และมีขนาดเล็ก ถ้ารายได้น้อยจะลงทุนธุรกิจอะไรดี มาดูและลองวิเคราะห์การลงทุนธุรกิจเหล่านี้ดู เนื่องจากใช้ทุนน้อยเหมาะกับหลายๆคนอย่างแน่นอน แต่ที่สำคัญจะต้องเลือกจากสิ่งที่ตัวเองชอบหรือถนัดก่อนอันดับแรก ลงทุนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพวก Gen Y หากในปี 2563 ใครมีแผนในการออกสินค้าตัวหรือบริการตัวใหม่ๆ หากต้องการลดความเสี่ยง ขอแนะนำให้จับกลุ่ม “Gen Y” ไว้ ซึ่งการลงทุนกับกลุ่ม Gen Y ที่วิเคราะห์แล้วว่า จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นกำลังหลักในการทำงานบ่งบอกถึงการมีกำลังซื้ออยู่ในมือเนื่องจากหารายได้ด้วยตนเอง โดย Generation Y คือกลุ่มคนที่เกิดช่วง 1981-1997 บุคคลกลุ่มนี้มีลักษณะชื่นชอบสินค้าในสิ่งที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์หรือแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความแปลกแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ในตลาด ขณะที่ราคาต้องเหมาะสมและคุ้มค่า ซึ่งวิธีเข้าถึงคนกลุ่มนี้จึงต้องสร้างประสบการณ์กับสินค้าให้กับผู้ใช้ได้เข้าถึงสินค้า มีการโต้ตอบสื่อสารจากแบรนด์โดยตรงและรวดเร็ว มีความรู้สึกว่าตนใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ธุรกิจด้านดิจิทัล ใครที่ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มลงทุนกับอะไร บางคนบอกว่ามีทุนน้อยไม่รู้จะทำอะไรดี ลองสำรวจตัวเองดูว่าถ้าทุนน้อยแต่มีความสามารถด้าน ดิจิทัล อันนี้โป๊ะเช๊ะ เพราะใช้หากินได้แน่นอน โลกยุคใหม่ใครเก่งด้านดิจิทัลได้เปรียบสุดๆ ไม่จำเป็นต้องทำงานประจำ แค่มีความสามารถด้านดิจิทัล ก็หารายได้เป็นกอบเป็นกำ ไม่ว่าจะเป็นรับจ้างเขียนโปรแกรม รับจ้างวาดสติ๊กเกอร์ไลน์ , รับออกแบบแอพพลิเคชั่น , วางระบบเครือข่าย...
Read More
หาเงินออนไลน์ด้วยเกม pg Plushie Frenzy slot

หาเงินออนไลน์ด้วยเกม pg Plushie Frenzy slot

วันนี้อยากพาเพื่อนๆ มารู้จักเกมสล็อตออนไลน์รูปแบบ 3 มิติ เป็นเกมเดิมพันที่ให้คุณ หาเงินออนไลน์ด้วยเกม pg Plushie Frenzy slot สามารถเล่นได้ตลอดทั้งวันพร้อม เทคนิค มากมาย แต่คุณต้องสมัครสมาชิกและทำการ ฝาก เงินเข้าระบบ หากเล่นชนะการเดิมพันก็สามารถ ถอน เงินออกมาใช้ได้ Plushie Frenzy slot มีเรื่องราวเกี่ยวกับการ คีบตุ๊กตา คลั่งใคล้ตุ๊กตาขนฟู เป็นสล็อต แบบ 5 เพลา 3 แถว มีฟีเจอร์การแทนที่ด้วย Wild, Scatter ซึ่งให้รางวัลการหมุนฟรี และโอกาสการสุ่ม เพื่อเริ่มเกมโบนัสการหมุนซ้ำนุ่มนิ่ม เกมนี้เล่นโดยมี 30 ไลน์เกมพัน (คงที่), ระดับการเดิมพันจาก 1 ถึง 10 และขนาดเดิมพันจาก 0.01 ถึง 1.00 หาเงินออนไลน์ด้วยเกม pg Plushie Frenzy slot สัญลักษณ์การกระจาย Scatter Symbol สล็อต ตุ๊กตาขนฟู มีสัญลักษณ์ เป็นรูป เครื่องคีบตุ๊กตา หาก Scatter ปรากฏบนวงล้อครบตามที่กำหนด ก็เข้าสู่ฟีเจอร์ สปินฟรี สัญลักษณ์ Scatter นั้นมีความพิเศษ ตรงที่จะปรากฏเฉพาะบนวงล้อที่ 2, 3 และ 4 หากท่านได้ 3 สัญลักษณ์ ท่านจะได้โบนัสสปินฟรี 10 ครั้ง และ ได้รับการคูณเพิ่มตามจำนวนตั้งแต่ x2 x4 x6 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดสปินฟรี Wild Symbol สล็อต ตุ๊กตาขนฟู นั้นจะมีสัญลักษณ์ Wild ที่ใช้แทนสัญลักษณ์อื่นๆ ( ยกเว้นสัญลักษณ์ Scatter ) เป็นรูป ยูนิคอน สัญลักษณ์ Wild นั้น เป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ทั้งหมด ( ยกเว้นสัญลักษณ์ Scatter ) สัญลักษณ์ Wild นั้นจะช่วยทำให้โบนัสแตกง่ายขึ้นกว่าเดิม มีโอกาสได้รางวัลทั้ง Mega Win, Super Win, และ SuperMega Win สัญลักษณ์ พิเศษ สัญลักษณ์พิเศษ ที่มีรูป สิงโต เป็นสัญลักษณ์ที่ให้อัตรา การเดิมพันสูงที่สุดใน สล็อต ตุ๊กตาขนฟู น่ารัก สัญลักษณ์ใน สล็อต ตุ๊กตาขนฟู นั้นจะมีทั้งหมด 10 สัญลักษณ์ ไม่รวม Scatter และ Wild ซึ่งสัญลักษณ์ ของ สิงโต จะให้อัตราเดิมพันตั้งแต่ 90 – 500 เท่า เป็นสัญลักษณ์ที่ให้อัตราเดิมพันสูงที่สุดใน สล็อต ตุ๊กตาขนฟู สัญลักษณ์ พิเศษรูป เสือ เป็นสัญลักษณ์ ที่ให้อัตราเดิมพันสูงเป็นอันดับที่สองของ สล็อต ตุ๊กตาขนฟู สัญลักษณ์ใน สล็อต ตุ๊กตาขนฟู นั้นจะมีทั้งหมด 10 สัญลักษณ์ ไม่รวม...
Read More
รวมความคิดของมหาเศรษฐี ระดับโลก เขาคิดอย่างไรกัน

รวมความคิดของมหาเศรษฐี ระดับโลก เขาคิดอย่างไรกัน

รวมความคิดของมหาเศรษฐี สวัสดีเพื่อนๆ ทุกคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้กันนะเชื่อว่า เกือบทุกคนอยากรวยจากการลงทุนอะไรสักอย่าง แต่ยังไปไม่ถึงฝัน ไม่ว่าคุณจะลงทุนเรื่องหุ้น ธุรกิจ หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนย่อมอยากประสบความสำเร็จกันทั้งนั้น แต่จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากว่าแนวคิดหรือกรอบความคิดอะไรสักอย่าง วันนี้จะมาดูกันว่า แนวคิดของคนที่รวยเขาคิดอย่างไร ไปชมกันเลย สตีฟ  จอบส์ (Steve Jobs) 1. จงกระหาย และ ทำตัวโง่ให้ตลอดเวลา เพราะถ้าเมื่อไหร่เราอิ่ม และ เรารู้สึกว่าตัวเองฉลาด เราจะไม่มีทางพัฒนา2. นวัตกรรมแยกผู้นำกับผู้ตามออกจากกัน3. ถ้า Apple เป็นที่ที่คอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งที่ธรรมดา ความน่าตื่นตาหายไป และคนลืมไปว่า คอมพิวเตอร์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์ที่สุดที่มนุษย์เคยรังสรรค์ขึ้นมา ผมคงรู้สึกว่าผมสูญเสีย Apple ไป แต่ถ้าผมอยู่ห่างออกไปแสนไกลแล้ว แต่คนยังรู้สึกแบบๆนั้น (Apple ยังตื่นตาและรู้ว่าคอมพิวเตอร์คือสิ่งที่ดีที่สุด) ผมคงรู้สึกว่าพันธุกรรมของผมยังคงอยู่ที่นั่น4. ในบางครั้งเมื่อคุณสร้างนวัตกรรม คุณก็สร้างสิ่งที่ผิดพลาด สิ่งที่ดีที่สุดคือ คุณยอมรับความผิดพลาดนั้นอย่างรวดเร็ว และพัฒนามันในนวัตกรรมอื่นๆของคุณ5. จงเป็นมาตรฐานของคุณภาพ เพราะคนบางคนไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ความสุดยอดเป็นที่ต้องการ แจ๊คหม่า Jack Ma เจ้าของ Alibaba ถ้าไม่แน่จริงคงไม่สามารถสร้าง “Alibaba” เป็นอาณาจักรธุรกิจใหญ่ระดับโลก ส่วนตัวเองก็เป็นนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลและมหาเศรษฐีใจบุญ ที่คนรู้จักกันไปทั่ว กลายเป็น “ไอดอล” ที่หลายคนอยากเดินตามรอยความสำเร็จ มาดูกันว่า “Jack Ma” มีแนวการบริหารธุรกิจยังไงถึงพาตัวเองมายืน ณ จุดนี้ได้ แจ็คหม่า บอกว่า เคล็ดลับของ Alibaba คือ ต้องทำให้ความฝันมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาอย่าสนใจเสียงแทรกเล็กๆ มีคนเคยบอกว่า Alipay เป็นความคิดที่ไร้สาระสิ้นดี แต่วันนี้เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาคิดถูกมุ่งเน้นและมุ่งเน้น ในฐานะ CEO ของบริษัทขนาดใหญ่ แน่นอนว่ามีโอกาสในการทำธุรกิจเข้ามาเยอะมากมาย และถ้าเขารับทุกโอกาส เขาอาจจะต้องเผชิญกับ 5,000 โอกาสต่อวันเลยทีเดียว แต่ในความเป็นจริงคือเขาจะรับแค่โอกาสที่จะทำให้ธุรกิจเขาดีขึ้นเท่านั้น และปฏิเสธอย่างอื่นที่ไม่ใช่ หยุดบ่นและมองหาโอกาส แจ็ค หม่า บอกว่า คนเราสามารถหาโอกาสที่ซ่อนอยู่จากคำบ่นเหล่านี้ มองว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร เพราะโอกาสมีอยู่เสมอ บิล เกตส์ (Bill Gate) – เจ้าพ่อ Microsoft 1. ชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมนักหรอก ทำความเคยชินกับมันซะเถอะ2. โลกไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณมั่นใจในตัวเองแค่ไหน แต่โลกนี้คาดหวัง “ความสำเร็จ” ที่เกิดจากความมั่นใจของคุณต่างหาก3. ไม่มีทางที่คุณจะทำเงินได้ปีละ 60,000 เหรียญ หรือเกือบ 2 ล้านบาท ทันทีที่คุณเพิ่งจบมัธยม และก็อย่าหวังเลยว่าจะได้เป็นประธานบริษัทมีรถประจำตำแหน่งพร้อมโทรศัพท์ในรถส่วนตัวด้วย4. ถ้าคุณคิดว่า อาจารย์กำลังสอนบทเรียนอันน่าเบื่อ ก็ลองไปทำงานแล้วเจอกับเจ้านายดู แล้วคุณจะรู้ว่าอะไรน่าเหนื่อยอ่อนกว่ากัน5. มันเป็นเรื่องดีที่จะฉลองให้กับความสำเร็จ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการระมัดระวังบทเรียนของความล้มเหลว In this April 18, 2017 file photo, Facebook CEO Mark Zuckerberg speaks at his company's annual F8 developer conference in San Jose มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) 1. เอาชนะคนที่เคยดูถูกเราให้ได้… . โดยเฉพาะแฟนเก่า เพราะสมัยที่เรียน Mark Zuckerberg เคยถูกแฟนทิ้ง ตอนนั้น Mark ทำตัวเละเทะมากจนถูกแฟนเก่าตราหน้าว่าไม่มีวันสำเร็จ2. อย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักคุณดี มาทำลายจุดยืนของคุณ Mark ไม่เคยสนใจคำครหาของใครๆที่เข้ามาดูถูกเขา หรือมองว่าเขาจะทำไม่ได้3....
Read More