อัพเดทสถานการณ์โควิด 19 ( เช็คก่อนเดินทาง )

อัพเดทสถานการณ์โควิด 19 ( เช็คก่อนเดินทาง )

อัพเดทสถานการณ์โควิด 19  อาจมีแนวโน้มกลับมารุนแรงอีกครั้ง  ในช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดี ทำให้ประชนหลายคนเกิดความกังวลและลังเลว่าจะกลับบ้านดีไหม?  เนื่องเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วมีจังหวัดไหนบ้างต้องกักตัว 14 วัน วันนี้เรา สรุปรวมจังหวัดที่ต้องกักตัวหรือมีมาตรฐานพิเศษมาไว้ให้แล้ว พร้อมอัพเดทตลอดเวลาสามารถเข้าดูได้ตลอด สำหรับมาตรการที่เป็นมาตรฐานตอนนี้ โดยมีจังหวัดที่ประกาศกักตัว และจะกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี มีจังหวัดที่เพิ่มมาตรการป้องกัน ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์  รายงานตัวกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid Test ที่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท)เดินทางมาจังหวัดอื่นๆนอกเหนือพื้นที่สีแดง ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องตรวจ Rapid Test ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่ผ่านกระบวนการ State Quarantine ไม่ต้องกักตัวอีก  จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) ต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.สม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ ภายใน 12 ชั่วโมงนับแต่เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมาไม่ต้องกักตัว แต่ห้ามเดินทางไปยังสถานที่ชุมชน แออัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง ตลาด เป็นต้นหากไม่สามารถกักตัวได้ จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น ด้วย แรพิด เทสต์ (Rapid Test) มีค่าใช้จ่าย จำนวน 600 บาทผู้ตรวจที่มาจากพื้นที่สีแดง จะต้องออกค่าใช้จ่ายเองนำผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงจะสามารถเข้าในพื้นที่ที่ต้องการได้ จังหวัดสุรินทร์ รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ทันที กักตัว ณ ที่พักอาศัย 14 วัน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส กาญจนบุรี ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อเดินมาถึง จังหวัดอื่นๆให้สังเกตอาการ จังหวัดบึงกาฬ กักตัวในบ้านพัก ไม่น้อยกว่า 10 วัน หากมีอาการมีไข้ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้รับกลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบส่งตัวบุคคลนั้นไปยังโรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬกิจกรรมต่างๆให้ยึดปฏิบัติตามมาตรฐาน D-M-H-T-T หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี และมี ประวัติเสี่ยง ให้กักตัว 14 วัน ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วันผู้ที่เดินทางมาจากทั้ง 9 จังหวัด ให้รายงานตัวผู้นำชุมชม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อคัดกรองความเสี่ยง  จังหวัดขอนแก่น สำหรับ ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ให้รายการตัวกับเจ้าหน้าที่และกักตัวเองที่บ้าน (Self-Quarantine ) และ ลงทะเบียนผ่าน QR Code ตลอดในช่วงเวลาที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น เพื่อที่จะได้เช็คประวัติ ทามไลน์ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ทางจังหวัดขอนแก่นเปิดสายด่วนโควิดเพื่อรองรับการติดต่อสอบถามจากประชาชน เบอร์ 0979597675  และ 0885527388 จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหารแบ่งจังหวัดและเขตพื้นที่ละเอียดได้แก่กรุงเทพฯ เขตบางแค ภาษีเจริญ บางขุนเทียน วัฒนา(ย่านทองหล่อ เอกมัย) คลองเตยปทุมธานี อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกานนทบุรี อ.บางใหญ่สมุทรปราการ อ.เมืองนครปฐม อ.พุทธมณฑลตาก อ.แม่สอดสมุทรสาคร อ.เมือง อ.กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้วพื้นที่เสี่ยงอื่นๆที่มีผู้ติดเชื้อภายใน 14 วัน  หากมาจากพื้นที่ดังกล่าวเมื่อถึงจังหวัดมุกดาหารให้สแกนคิวอาร์โค้ด Data Muk จากนั้นให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน สอบสวนโรคโดย เจ้าพนักงาน  จังหวัดลำปาง สำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับ...
Read More