4 ขั้นตอน การออมแบบสม่ำเสมอ

4 ขั้นตอน การออมแบบสม่ำเสมอ

ความลับของการบรรลุเป้าหมายชีวิตในทุกช่วงวัยอยู่ที่ การเริ่มต้นวางแผน การออม และลงทุนให้เร็ว ถึงแม้ว่า เป้าหมายทั้งหมด อาจต้องใช้เงินจำนวนมากเกินกว่าที่เราจะลงแรงหาได้เองในปัจจุบันและอนาคต ก็ยังมีการลงทุนเป็นเครื่องมือสำคัญที่ให้เงินช่วยทำงานอีกแรง โดยเฉพาะกับ เงินก้อนเล็กก้อนน้อยที่หลายๆ คนอาจมองข้าม บวกกับ วินัยการออม อย่างสม่ำเสมอ และ ต่อยอดด้วย ผลตอบแทนทบต้นโดยอัตโนมัติ ในท้ายที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นเงินออมก้อนใหญ่ และทำให้ฝันของเราเป็นจริงขึ้นมาได้ ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบแผนการออม 3 พลังเพิ่มค่าเงินออม พลังเงินต้น จำนวนเงินออมในแต่ละงวด ยิ่งเยอะยิ่งดี คิดแบบง่ายๆ ถ้าคุณต้องการ ออมเงิน 4,000,000 บาท เพื่อเป้าหมาย เกษียณสุขในอีก 30 ปีข้างหน้า โดยออมเงินในธนาคารหรือลงทุนในกองทุน รวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ ให้ผลตอบแทนประมาณ 2% ต่อปี… โดย คุณตั้งใจว่าจะออมเดือนละ 1,000 บาท เมื่อ ถึงวันที่เกษียณอายุ คุณจะมีเงินออม ประมาณ 490,000 บาท แต่ถ้าเพิ่มเงินออม เป็นเดือนละ 5,000 บาท ณ วันที่เกษียณ อายุ คุณก็จะมีเงินออมเพิ่มเป็น 2,400,000 บาทในกระเป๋า เข้าใกล้เป้าหมายเกษียณสุข ได้มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ หรือถ้าจะให้ดีสุดๆ หากคุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มจนออมได้ เดือนละ 10,000 บาท ในวันที่ คุณเกษียณ ก็จะมีเงินออมเกือบ 5,000,000 บาท!!!ให้ใช้ไปสบายๆ ตลอดชีวิต พลังระยะเวลา ระยะเวลาที่สามารถออม ต่อเนื่อง ยิ่งนานยิ่งดี เคยเป็นมั้ย… เงิน 1,000 บาท ใช้แป๊ปเดียวก็หมดแล้ว แต่ถ้าคุณไม่ใช้ แถมยังฝากธนาคารทุกเดือนอย่าง สม่ำเสมอ โดยได้รับดอกเบี้ย 2% ต่อปี… ภายใน 1 ปี คุณจะมี เงินออมถึง 12,240 บาท และหากคุณ ออมต่อไปเรื่อยๆ อีกเพียง 10 ปี คุณจะมีเงิน กว่า 130,000 บาท แล้วยิ่งคุณออมต่อเนื่องได้ถึง 30 ปี คุณก็จะมีเงินออมเกือบ 500,000 บาท โดยไม่ทันรู้ตัว! พลังอัตราผลตอบแทน อัตราเฉลี่ยต่อปีที่ได้รับ ยิ่งมากยิ่งดี ใครๆ ก็อยากมีเงินออมเยอะๆ แต่ด้วย ข้อจำกัดของแต่ละคน ที่มีเงินเหลือไม่มากพอ อีกทั้งบางคน พึ่งมาคิดได้ว่าต้องออม ก็ตอนที่อายุมากแล้ว จึงไม่ได้มีระยะเวลาที่ ยาวนานมาก ขนาดที่จะสร้างพลังเงินต้นให้เติบโตได้ดั่งใจ ดังนั้น ตัวช่วยสุดท้ายก็คือ อัตราผลตอบแทนจากการออมและการลงทุน ที่จะช่วยตอบโจทย์ในการสร้างเงินก้อนโตได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเหลือเงินออมเพียง 1,000 บาทต่อเดือน ฝากธนาคารทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับดอกเบี้ย 2% ต่อปี…ในอีก 30 ปีข้างหน้า คุณจะมีเงินเกือบ 490,000 บาท แต่ถ้าเปลี่ยนมาลงทุนในทางเลือกอื่นที่ให้ได้ผลตอบแทน 5% ต่อปี เงินจะโตขึ้นมา เกือบเท่าตัว หรือราวๆ 800,000 บาท ยิ่งถ้าลงทุนในทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนอย่างน้อย 10% ต่อปีแล้ว เงินก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้น เป็นเกือบ 2,000,000 บาท! นั่นเป็นเพราะความมหัศจรรย์ของ “อัตราดอกเบี้ยทบต้น” ที่แม้จะไม่ได้ออมเงินเพิ่มขึ้น แต่ดอกเบี้ยทบต้น ก็ยังทำหน้าที่ของมันอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา ดังนั้น...
Read More