10 อันดับหลักทรัพย์

10 อันดับหลักทรัพย์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้

10 อันดับหลักทรัพย์

ดัชนีล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลงสูงสุดต่ำสุดปริมาณ
(‘000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET1,347.27+2.16+0.161,358.601,341.5212,144,49949,930.76
SET50896.23+1.10+0.12904.63891.321,521,84430,013.96
SET1001,976.95+2.17+0.111,995.631,966.412,521,92537,467.36
sSET587.34+3.85+0.66590.38584.56599,2961,901.07
SETCLMV887.98+1.57+0.18894.12880.69514,50713,372.62
SETHD893.10+1.15+0.13902.49888.18431,61713,322.37
SETTHSI825.67+2.29+0.28833.36821.751,483,72629,457.26
SETWB899.75+1.35+0.15908.45894.48516,0259,751.05
mai285.75+0.16+0.06287.85284.45456,595512.73
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์มูลค่า AOM 
(‘000 บาท)
ล่าสุดเปลี่ยนแปลง
(%)
BAM3,184,115.3423.60+0.20 (+0.85%)
KBANK2,342,262.6595.00+4.50 (+4.97%)
BBL2,146,035.85108.00+5.50 (+5.37%)
STA1,930,758.2027.00+0.75 (+2.86%)
PTT1,826,300.8536.00-0.50 (-1.37%)
AOT1,591,290.0562.00+0.50 (+0.81%)
MINT1,580,200.2019.60-0.10 (-0.51%)
SCB1,319,022.6274.00+2.50 (+3.50%)
CPALL1,239,061.6870.00-0.25 (-0.36%)
SAWAD1,047,325.3055.00-2.50 (-4.35%)
ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุดเปลี่ยนแปลง
(%)
DEMCO9,789,1003.22+0.40 (+14.18%)
TNPC2,321,5000.89+0.11 (+14.10%)
SAWANG2,00011.90+1.30 (+12.26%)
THE101,4001.48+0.16 (+12.12%)
TR15,80026.75+2.65 (+11.00%)
UV17,811,4003.44+0.32 (+10.26%)
SAMART12,761,7005.60+0.50 (+9.80%)
GL28,122,8004.20+0.34 (+8.81%)
B3,904,8000.26+0.02 (+8.33%)
FSS215,2001.14+0.08 (+7.55%)
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุดเปลี่ยนแปลง
(%)
TMB446,680,6001.14+0.03 (+2.70%)
SUPER411,734,1000.76+0.02 (+2.70%)
BEAUTY243,435,4001.99+0.01 (+0.51%)
BAM134,132,70023.60+0.20 (+0.85%)
TRUE103,427,0003.78-0.02 (-0.53%)
AWC102,045,6004.84+0.06 (+1.26%)
AQUA90,002,1000.44-0.01 (-2.22%)
WHA83,271,0003.24-0.02 (-0.61%)
MINT80,450,70019.60-0.10 (-0.51%)
STA71,677,80027.00+0.75 (+2.86%)
ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุดเปลี่ยนแปลง
(%)
AEC2,900,4000.22-0.03 (-12.00%)
GJS1,364,2000.08-0.01 (-11.11%)
THAI27,441,4004.50-0.50 (-10.00%)
TNPF319,9002.02-0.20 (-9.01%)
CWT6,459,5001.94-0.16 (-7.62%)
UPOIC1003.00-0.24 (-7.41%)
NFC8001.69-0.13 (-7.14%)
EIC <C>5,243,3000.13-0.01 (-7.14%)
TRUBB22,323,6001.87-0.13 (-6.50%)
MILL3,047,0000.73-0.05 (-6.41%)

🔅 ข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น : EGCO ร่วงสองวันติด

🔅 ประวัติศาสตร์น่ารู้ : อาภรณ์ยุคเฮอัน